Kullanım Koşulları

TERCUME HİZMET KOŞULLARI

1. Tanımlar

“Kullanıcı”, bu web sitesi ve hizmetlerini kullanan ve henüz kayıt yaptırmamış olan şahıs, tüzel kişilik veya bu tüzel kişiliğin temsilcisi olarak sizi,

“Müşteri”, bu web sitesini ziyaret eden ve sunmuş olduğu hizmetlere kayıt yaptıran kişiyi,

“Çevirmen”, TERCUME.com’un tam zamanlı veya alt yüklenicisi olarak görev yapan ve Müşterilerin Hizmet’ten faydalanmak üzere sisteme yüklemiş oldukları materyalleri çeviren / tercüme eden kişiyi,

“Hizmet”, tüm TERCUME.com web sitelerini, hizmetlerini, uygulamalarını, ilgili teknolojilerini ve bunlarla ilişkili olarak sunulan tercüme hizmetlerini,

“Sipariş”, Müşteri tarafından Hizmet’in kullanılması amacıyla oluşturulmuş ve TERCUME.com tarafından, bu platform aracılığıyla veya yazılı olarak kabul edilmiş olan tüm siparişleri,

“Müşteri Materyalleri”, Hizmet yoluyla tercüme edilmesi amacıyla Müşteri tarafından sisteme yüklenen kaynak metin, sözlükçe diğer materyalleri,

“Tercüme Edilmiş İşler”, Müşteri Materyalleri içerisinden tercüme edilen içeriği,

“Kalite Seviyeleri” TERCUME.com Kalite Politikası’nda tanımlanmış ve açıklanmıştır (örn. Çeviri, Çeviri + Editing, Çeviri + Editing + Son Okuma gibi)

“Platform”, TERCUME.com üzerindeki Hesabınıza erişebileceğiniz, Siparişlerinizi geçebileceğiniz ve Hizmete erişebileceğiniz çevrimiçi potalı,

“Hizmet Şartları”, TERCUME.com tarafından sunulan bu Kullanım Şartları’nı ve diğer politika, yönerge veya burada bahse konu diğer belgeleri, ifade eder.

2. Hizmetlerin Kullanımı

Eğer bu Hizmet Koşulları’nı bir şirket veya diğer tüzel bir kişilik adına görüntülüyor olmanız, bu Hizmet Koşulları’nın, temsilciliğini yapmış olduğunuz tüzel kişilik adına bağlayıcılığını kabul etmiş sayılırsınız. Eğer böyle bir yetkiniz bulunmuyor ise veya bu Kullanım Koşulları içerisinde yer alan şart ve koşulları kabul etmiyor iseniz, bu Hizmeti veya Hizmet ile ilişkili materyalleri kullanma zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Bu web sitesinde sunulan Hizmetlerin kullanımı için 18 yaş ve üzeri olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

Aşağıda yer alan hususları kabul ettiğiniz varsayılır:

  • TERCUME.com hesabınızla ilgili olarak gerçekleştirilen işlemlerden sorumlu olmak
  • Sistemde kullanmış olduğunuz şifreyi gizli tutmak
  • TERCUME.com tarafından tarafınıza sunulan bütün politikalara uymak
  • Hizmetimiz yoluyla kötüye kullanım veya yasa dışı işlemlerde bulunmamak
  • TERCUME.com tarafından görevlendirilen tercümanlar ile doğrudan iletişime geçmemek
  • TERCUME.com sitesi çalışanlarına, yüklenicilerine veya tercümanlarına iftira atmamak

Burada hükümleri yazılı olan Hizmet Koşulları’na uymamanız veya herhangi türden bir kötüye kullanım, yasadışı işlem, ödeme veya Hizmet Koşulları’nı ihlal eden bir hareket içerisinde bulunduğunuzun tespit edilmesi durumunda, tarafımızdan herhangi bir bildirim zorunluluğu bulunmaksızın, bu Hizmet’e veya web sitesi üzerinden vermiş olduğunuz herhangi bir Siparişe erişiminiz durdurulabilir veya askıya alınabilir.

TERCUME.com, dilediğinde, herhangi bir sebep göstermeksizin, Platform veya Hizmet üzerinde değişiklik yapma veya sunulan hizmetleri askıya alma hakkını saklı tutar.

3. Siparişler ve Onay

Hesaplar ve Krediler. Herhangi bir Sipariş öncesi, bir TERCUME.com hesabı oluşturarak, Müşteri olarak onaylanmanız gerekmektedir. Hesabınız altında sunmuş olduğunuz bütün hesap bilgilerinin, güncel olmasından ve doğruluğundan sorumlu olduğunuzu hatırlatırız. Her ne sebeple olursa olsun, (1) Bir’den fazla kullanıcı hesabı oluşturamazsınız. Sunmuş olduğunuz tüm kişiler bilgiler, TERCUME.com Gizlilik Politikası’na tabiidir.

Ödeme. Herhangi bir Sipariş geçmeden önce, satın almayı istediğiniz Hizmetlere karşılık gelen miktardaki tutarı kredi veya banka kartınızdan gerçekleştirmelisiniz. Dilediğiniz takdirde TERCUME.com kredisi de satın alabilirsiniz. TERCUME.com üzerinden satın aldığınız kredilerin iadesi mümkün değildir.

Sipariş. Platform üzerinden gerekli olan bütün bilgilerin sunulması ile Siparişinizi geçebilirsiniz. Bu bilgiler arasında, TERCUME.com Kalite Politikası adlı dokümanda belirtilen Kalite Seviyesi de yer almalıdır.

Müşteri Materyalleri. Siparişin gerçekleştirilmesi aşamasında, tercümesi istenen tüm Müşteri Materyalleri, tercümenin bağlamını tanımlayan tüm materyaller ve ilgili diğer tüm araçlar (sözlükçe, rehber vs.) Müşteri tarafından sunulmalıdır. TERCUME.com, kaynakların hangi kaynak materyaller için ve hangi formatta sunulması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunabilir. Ancak, sonuçların nihai kalitesi, tümüyle, Müşteri tarafından sunulan kaynak materyallerin ve talimatların netliği, doğruluğu ve ne kadar kapsamlı olduğuna bağlıdır.

İptaller. Projenin henüz herhangi bir Çevirmene atanmamış olması şartıyla, Müşteri herhangi bir Sipariş’in iptalini gerçekleştirebilir. Siparişinizin iptal için uygun olup olmadığını öğrenmek için [email protected] adresine bildirimde bulunmanız gereklidir. Eğer siparişinizin işleme alınması, tercümanlarımızın herhangi biri tarafından başlatılmış ise, iptal mümkün olmayacak ve dolaysıyla herhangi bir geri ödeme de söz konusu olmayacaktır.

Tercüme Edilmiş İşler. TERCUME.com, gerçekleştirmiş olduğunuz Sipariş’in herhangi bir Tercüman tarafından işleme alınacağını garanti edemez. Eğer Siparişiniz sistemimize kayıtlı Tercümanlardan herhangi birisi tarafından işleme alınmış ise, TERCUME.com, Tercüme Edilmiş İşler’i Müşteri’ye, siparişte belirtilen kalite seviyesine göre teslim edecektir. TERCUME.com, verilecek olan hizmetin tamamlanması konusunda tahmini bir süre vermekte olup, gerçek teslim zamanı konusunda ise herhangi bir garanti verememektedir. Tercüme Edilmiş İşler’in tamamlanması sonrasında, tamamlanmış olan işler incelemeniz için tarafınıza eposta yoluyla gönderilecektir.

Onay veya İtirazlar. TERCUME.com tarafından tercüme işleminin tamamlandığına dair yapılan bildirimin ardından, Tercüme Edilmiş İşlerin onaylanması için Müşteri’nin 120 saatlik süresi bulunur. Müşteri, Tercüme Edilmiş İşlerin onayını Platform üzerinden gerçekleştirebilir. Müşterinin, 120 saatlik süre boyunca bir işlem yapmaması durumunda, ilgili proje Müşteri tarafından “Onaylandı” olarak kabul edilir. Benzeri şekilde, Müşteri, tercümesi tamamlanmış ve kendisine teslim edilmiş olan projenin, siparişte belirtmiş olduğu kalite seviyesiyle uyuşmadığını düşünüyor ise, 120 saatlik süre içerisinde ilgili proje için itirazda bulunabilir. Böylesi bir durumda genellikle bir iş günü içerisinde geri dönüş gerçekleştiriyoruz.

Tercüme işleminin doğasından kaynaklı olarak, hatalar kaçınılmazdır. Ancak, tarafınıza teslim edilen işin Siparişte belirtilen Kalite Seviyesinde olmadığı tarafımızdan tespit edilmesi durumunda, TERCUME.com gerekli düzeltme işlemlerini yapacak ve projenizi size yeniden, mantıklı bir süre içerisinde teslim edecektir. TERCUME.com’un sorumluluğu, yalnızca projedeki ilgili hataların düzeltilmesi ile sınırlıdır.

Sorumluluk Reddi. Tercümesi tamamlanmış olan işlerin, herhangi bir mecrada kullanımı öncesinde (yazılı ve görsel medya, akademik yayın, internet vs.) tarafınızdan kontrol edilmesi gerekmektedir. Şu açıkça bilinmelidir ki, TERCUME.com, tarafınıza teslim edilmiş olan tercüme işleriyle alakalı olarak, herhangi bir yükümlülük kabul etmez ve her ne türden olursa olsun bir tazminata taraf olamaz.

4. Tercümanlar ve Yükleniciler

TERCUME.com, kullanıcılarına talep etmiş oldukları hizmetleri sunabilmek adına, üçüncü taraf yükleniciler veya tercümanlar ile iş birliği yapabilir. Böylece, TERCUME.com, bu Hizmet Koşulları kapsamındaki haklarını, kendi adına hareket etmek üzere üçüncü taraflara devrebilir. Böylesi bir devir işleminde, ilgili üçüncü taraf, en az bu Sözleşmedeki düzeyde Müşteri’yi koruyan, ayrı bir sözleşmeye tabi olacaktır. Üçüncü taraf yükleniciler ve Tercümanlara yapılacak olan tüm ödemeler ile bu taraflar ile olan tüm anlaşmazlıkların çözümünden tümüyle TERCUME.com sorumludur.

5. Müşteriye Ait Materyallerinin İfşası

Bahse konu Sipariş kapsamında görev almak isteyen potansiyel tercümanların ve yüklenicilerin, içeriğin ön izlemesini yapıp, projede görev almaya karar vermelerine yardımcı olunması amacıyla, Müşteriye ait materyaller bahsi geçen üçüncü taraflar ile paylaşılmaktadır. Şayet ilgili materyaller arasında, bahsedilen türden bir ifşaya razı olmadığınız kişisel ve gizli bilgiler bulunmakta ise, bu kişisel ve gizli bilgilerin Müşteri Materyalleri içerisindeki düzenleme ve çıkarma işleminden yalnızca kullanıcı sorumludur.

6. Fikri Mülkiyet

Müşteri’nin tercüme edilmiş ilgili işi onaylaması ve bu Kullanım Koşulları’na uygunluk göstermesi kaydıyla, tercüme edilmiş işler konusundaki tüm fikri mülkiyet Müşteri’ye aittir.

Hizmette yer alan içerikler, fikri mülkiyet kanunlarınca koruma altında olup, hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz ve değiştirilemez.

Size ve diğer müşterilerimize mümkün olan en iyi tercüme hizmetlerinin sağlanabilmesi amacıyla, biz ve birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızca, size ait olan ve tercümesi tamamlanmış işler, diğer müşterilerin işleriyle birlikte, sunmuş olduğumuz hizmetlerin genel olarak iyileştirilmesi amacıyla kullanılabilmektedir. Bunu yaparken, hiçbir surette kimliğinizi ve gizli bilgileriniz ifşa edilmemekte ve Tercümesi Tamamlanmış İşleriniz kamuya açık hale getirilmemektedir.

7. Hizmetimizde Kullanılan API’ler ve Yazılım

Sunmuş olduğumuz hizmetleri daha kolay kullanabilmeniz için, Hizmet kapsamında kullanılan API’ler veya yazılım (“TERCUME.com Materyalleri”) Hizmet’in bir parçası olarak kabul edilir.

8. Garanti ve Sorumluluk Reddi

Müşteri, sisteme yüklemiş olduğu dosyalar üzerinde her türlü hakka ve yetkiye sahip olduğunu kabul eder. Ayrıca, bu dosyaların herhangi bir kanuna veya üçüncü bir tarafın hak ve hukukuna aykırı olmadığını, saldırgan veya kabul edilemez bir içeriğe sahip olmadığını kabul eder.

Site üzerinde sunulan hizmet ve tercümesi tamamlanmış işler “olduğu gibi” sunulmaktadır. Bu Hizmet Koşulları’nda veya başka Koşullar kapsamında aksi açık bir şekilde belirtilmediği sürece, ne TERCUME.com, ne de yüklenicileri, tercümanları veya tedarikçileri, hizmetler konusunda belirli sözler vermektedir. Hizmetlerimiz içerisinde yer alan içerikler, hizmetlerin spesifik işlevleri, güvenilirliği veya kullanılabilirliği ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirliği hakkında herhangi bir taahhütte bulunmadığımızı belirtiriz.

9. Tazmin

TERCUME.com, Hizmetimizin iş ortakları, mevcut ve eski yöneticileri, çalışanları ve görevlileri, aşağıdaki hususlara bağlantılı olan hiçbir hak iddiası, vergi, kayıp, zarar, yükümlülük, yargı, uzlaşma, maliyet ve harcama, hukuki giderler veya avukatlık ücretlerinden sorumlu tutulamaz: (1) Müşterinin, bu Hizmet Koşulları kapsamında tanımlanan rolleri, garantileri ve yükümlülükleri ihlal etmesi, (2) Müşterinin veya Müşteri asistanı, çalışanı, yüklenicileri ve temsilcilerinin gerçekleştirmiş olduğu dikkatsiz, umursamaz veya kasıtlı olarak gerçekleştirilmiş hatalı hareketler, (3) Müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmede acze düşme veya yürürlükteki kural, kanun ve düzenlemelere ters davranış içerisinde bulunma.

10. Yükümlülüklerin Kısıtlanması

Taraflardan hiçbiri, bu Hizmet Koşulları’na tabi olan bahse konu tercüme işiyle alakalı olarak, ihmal ve kusur da dahil olmak üzere, doğacak olan doğrudan, dolaylı, arızi veya hususi zarar, ziyan, kar, kar kaybı, iş kaybı gibi hususlardan sorumlu tutulamaz. Kapsamı her ne olursa olsun, TERCUME.com’un işbu Hizmet Koşulları kapsamındaki yükümlülüğü, bahse konu iş karşılığında Müşteri’nin TERCUME.com’a ödemiş olduğu tutardan fazla olamaz.

11. Genel

Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca yönetilir. Tüm anlaşmazlıklar ve hak iddiaları konusunda Ankara mahkemeleri yetkilidir.

TERCUME.com bu Hizmet Koşulları’nın içeriğini dilediği bir zamanda değiştirebilir. Bu koşulları düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir. Hizmetlere ilişkin değiştirilmiş koşulları kabul etmemeniz durumunda, ilgili hizmetin kullanımına devam etmemelisiniz.

Bu Hizmet Koşulları ile Sipariş arasında herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda, Sipariş dikkate alınacaktır. Bu Hizmet Koşulları, TERCUME.com ve sizin aranızdaki ilişkiyi düzenler. Bu koşullarda yer alan hiçbir hüküm, herhangi bir üçüncü taraf hakkı doğurmaz.

Bu Hizmet Koşulları’na uygunluk göstermemeniz durumunda, hemen harekete geçmiyor oluşumuz, sahip olduğumuz herhangi bir haktan feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Söz konusu hakları daha ileriki bir tarihte kullanabileceğimizi belirtiriz.

Yukarıda bahsi geçen hükümlerden herhangi birinin uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu durum diğer hükümleri geçersiz kılmaz.